บุคคลากร สสอ.กุมภวาปี
dddd

ข่าวสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี

 

รหัสข่าว :
79
หัวข้อข่าว :
ประกาศ สสอ.กุมภวาปี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ จริยธรรม และความโปร่งใสฯ
ประเภทข่าว
ข่าวประกาศ
เนื้อข่าว :
DOWNLOAD :
คำสั่งชมรมจริยธรรม ปี 2562.pdf
โดย :
IT TEN สสอ.กุมภวาปี อีเมล : kumpawa01@hotmail.co.th,udonlove1@hotmail.com
ลำดับข่าวที่ :
79 บันทึกเมื่อ : 11/03/2562:16:30:14

[ประกาศข่าวทั้งหมด]

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี 3 ม. 3 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-334835
E-mail:kumpawa01@hotmail.co.th,sulyavet@hotmail.com
WEBMASTER:udonlove1@hotmail.com