บุคคลากร สสอ.กุมภวาปี
dddd

ข่าวสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี

 

รหัสข่าว :
80
หัวข้อข่าว :
ประกาศ สสอ.กุมภวาปี เรื่องกำหนดค่านิยมของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี
ประเภทข่าว
ข่าวประกาศ
เนื้อข่าว :
DOWNLOAD :
ประกาศค่านิยมหน่วยงาน.pdf
โดย :
IT TEN สสอ.กุมภวาปี อีเมล : kumpawa01@hotmail.co.th,udonlove1@hotmail.com
ลำดับข่าวที่ :
80 บันทึกเมื่อ : 2562-03-11:16:30

[ประกาศข่าวทั้งหมด]

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี 3 ม. 3 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-334835
E-mail:kumpawa01@hotmail.co.th,sulyavet@hotmail.com
WEBMASTER:udonlove1@hotmail.com