บุคคลากร สสอ.กุมภวาปี
dddd

รายงานออนไลน์

ระหัสรายงาน ชื่อรายงาน หมายเหตุ
1
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน ทุกสิ้นเดือน
2
รายงาน HICI ทุกวันที่ 10 ของเดือน
3
รายงาน ILI เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ รายงานทุกวันและส่งทุกวันจันทร์สัปดาห์ละครั้งในช่วงไม่ระบาด

จำนวน รายงานทั้งหมด.3 รายงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี 3 ม. 3 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-334835
E-mail:kumpawa01@hotmail.co.th,sulyavet@hotmail.com
WEBMASTER:udonlove1@hotmail.com