กิจกรรม 22-25 กันยายน 2552 พัทยา ชลบุรี
  
ณ OUT LET พัทยา